Banner
Tìm kiếm  
Tin mới cập nhật
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN ĐINITROTOLUEN
Thu gom và xử lý khí thải phát sinh tại xưởng sản xuất Đitrotoluen (DNT) để bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân của Nhà máy và môi trường xung quanh.

 
Chat Yahoo Nick

Chat Yahoo Nick

Chat Yahoo Nick

Thông số kỹ thuật

1. Mục đích

          Thu gom và xử lý khí thải phát sinh tại xưởng sản xuất Đitrotoluen (DNT) để bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân của Nhà máy và môi trường xung quanh.

 

2. Đặc điểm nguồn thải

-         Xưởng sản xuất DNT (tòa nhà 502) chủ yếu phát sinh các hơi a xít (HNO3), hơi dung môi hữu cơ toluen, DNT, MNT,... Trong đó chủ yếu là hơi a xít.

-         Hiện tại, nhà máy đã có 01 hệ thống xử lý khí thải xưởng DNT với lưu lượng 2.500 m3/h với 01 tháp xử lý có đường kính D600mm nhưng hiệu quả thấp cần phải cải tạo, sửa chữa. Yêu cầu làm mới 01 hệ thống nối tiếp với hệ thống hiện hữu để xử lý triệt để các chất ô nhiễm trong khí thải. Khí thải sau khi xử lý được thải vào ống thoát khí cũ.

-         Việc tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải dựa trên số liệu đo đạc các thông số ô nhiễm về môi trường khí thải tại khu vực cần xử lý (không có số liệu đo đạc về nguồn thải). Cụ thể: số liệu quan trắc môi trường không khí xung quanh tại xưởng sản xuất DNT với nồng độ các chất ô nhiễm chính như sau:

o   Hơi a xít: 1.200 mg/m3;

o   Hơi dung môi hữu cơ Toluen: 245,6 mg/m3.

Từ đó có thể ước lượng nồng độ tại nguồn thải (làm đầu vào cho hệ thống xử lý khí thải như sau:

o   Hơi a xít: 5.000 – 7.000 mg/m3;

o   Toluen: 2.00 – 3.00 mg/m3.

 

3. Yêu cầu thiết kế

-         Nguyên lý hoạt động: Tính toán, lựa chọn công nghệ phù hợp để xử lý các chất ô nhiễm trong khí thải đạt yêu cầu.

-         Công suất xử lý: Công suất xử lý bằng công suất của hệ thống hiện hữ là 2.500 m3/h.

-         Yêu cầu chất lượng khí thải sau xử lý:

+       Khí thải sau xử lý thoát qua ống thảI đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ và vô cơ (QCVN 19/2009/BTNMT và QCVN 20/2009/BTNMT);

+       Sau khi xử lý, môi làm việc của công nhân đạt Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo quyết định số 3733/2002/QĐ - BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002.

-         Yêu cầu cụ thể: 

Trong ống thoát khí thải:

+       Hơi a xít HNO3 (quy về SO2): £ 500 mg/m3 (Theo QCVN 19/2009/BTNMT).

+       Toluen: £ 750 mg/m3 (Theo QCVN 19/2009/BTNMT).

-         Yêu cầu về kỹ thuật: Lắp đặt đường ống hút nối tiếp với thiết bị xử lý hiện tại để đưa vào thiết bị xử lý mới.

-         Chế độ làm việc: Liên tục, dài hạn, không có người trực thường xuyên.

-         Chất lượng thiết bị và vật liệu: Vật liệu chế tạo, bơm, thiết bị, đường ống phải đảm bảo bền với môi trường và các thành phần ô nhiễm có trong khí thải.

-         Kết cấu gọn, vững chắc, dễ thao tác vận hành.

-         Khảo sát thực tế trước khi thiết kế.

 

4. Vị trí lắp đặt

          Hệ thống xử lý khí thải mới của xưởng sản xuất DNT được lắp đặt bên cạnh hệ thống xử lý khí thải khí hiện hữu (tòa nhà 502).

 

5. Sản phẩm của Hồ sơ thiết kế

          Hồ sơ thiết kế gồm các sản phẩm sau:

-         Bộ bản vẽ sản phẩm được lập theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3918-1984;

-         Mặt bằng vị trí;

-         Sơ đồ công nghệ;

-         Điều kiện kỹ thuật;

-         Dự toán.

 • XỬ LÝ KHÍ THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT nitromas
  Xu-ly-khi-thai
  Xưởng sản xuất nitromas, tòa nhà 810 có 02 vị trí tháo liệu từ thùng trộn phát sinh bụi với thành phần chủ yếu là NG, DNT và các phụ gia hữu cơ. Ngoài ra, có 07 ống thông hơi trong đó 05 ống ở tầng 2 và 02 ống ở tầng 3 cũng phát sinh khí thải cần phải xử lý. Khí thải chủ yếu chứa bụi là các hợp chất hữu cơ không tan trong nước.
    Xem chi tiết về sản phẩm này
 • XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NC
  Việc tính toán thiết kế hệ thống dựa trên số liệu đo đạc về môi trường các thông số ô nhiễm tại khu vực cần xử lý. Từ số liệu quan trắc môi trường không khí xung quanh tại xưởng sản xuất DNT (hơi a xít 1153 mg/m3 ; bụi 7,17 mg/m3) có thể đưa ra thông số thiết kế đối với các chất ô nhiễm chính và nồng độ sau khi thu gom tập trung vào đường ống như sau:
    Xem chi tiết về sản phẩm này
 • XỬ LÝ KHÍ THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT NG
  Xu-ly-khi-thai
  Hiện tại, nhà máy đã có hệ thống thải khí được vận chuyển bằng 04 ejector như sau: ống số 1 D90mm, ống số 2 và số 3 D220mm, ống số 4 D76mm. Khí thải được các ejector hút dẫn lên đồi phía sau tòa nhà 803. Hệ thống xử lý khí thải mới lấy khí thải từ 04 ống thải khí có sẵn này.
    Xem chi tiết về sản phẩm này
 • XỬ LÝ KHÍ THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT DNT
  Xu-ly-khi-thai
  Hiện tại, nhà máy đã có 01 hệ thống xử lý khí thải dây chuyền sản xuất DNT với lưu lượng là 2.500 m3/h, tháp xử lý đường kính D = 600mm nhưng hiệu quả chưa cao, yêu cầu phải bổ sung thêm một hệ thống nối tiếp để đạt tiêu chuẩn thải.
    Xem chi tiết về sản phẩm này

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group