Banner
Tìm kiếm  
Tin mới cập nhật
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN THUỐC PHÓNG
Thu gom và xử lý khí thải phát sinh tại xưởng sấy thuốc phóng 1 gốc để bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân của Nhà máy và môi trường xung quanh

 
Chat Yahoo Nick

Chat Yahoo Nick

Chat Yahoo Nick

Thông số kỹ thuật

1. Mục đích

          Thu gom và xử lý khí thải phát sinh tại xưởng sấy thuốc phóng 1 gốc để bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân của Nhà máy và môi trường xung quanh.

 

2. Đặc điểm nguồn thải

-         Tại nhà sấy thuốc phóng (nhà N9) của dây chuyền sản xuất thuốc phóng một gốc phát sinh khí thải chứa hơi cồn, ête, DNT, DPA, DBP,… Có 04 buồng sấy, thể tích mỗi buồng sấy là:

                   V = Dài x Rộng x Cao = 10 x 5,7  x 3,8= 217m3;

-         Hiện tại, xưởng sấy (N9) đã có 04 hệ thống xử lý khí thải cũ nhưng hoạt động không hiệu quả, cần phải cải tạo hoặc làm mới. Dự kiến xây dựng lại 02 trạm xử lý khí thải, mỗi trạm xử lý cho 01 buồng sấy. Hai trạm xử lý còn lại làm sau khi có kinh phí bổ sung.

-         Việc tính toán thiết kế hệ thống xử lý khí thải dựa trên số liệu đo đạc các thông số ô nhiễm về môi trường khí thải tại khu vực cần xử lý (không có số liệu đo đạc về nguồn thải). Cụ thể: số liệu quan trắc môi trường không khí xung quanh tại xưởng sấy thuốc phóng một gốc với các chất ô nhiễm chính như sau:

o   Etanol: 324 mg/m3;

o   Etylete: 1.635 mg/m3.

Từ đó có thể ước lượng nồng độ tại nguồn thải (làm đầu vào cho hệ thống xử lý khí thải như sau:

o   Etanol: 1.000 – 2.000 mg/m3;

o   Etylete: 3.000 – 5.000 mg/m3.

 

3. Yêu cầu thiết kế

-         Nguyên lý hoạt động: Tính toán, lựa chọn công nghệ phù hợp để xử lý các chất ô nhiễm trong khí thải đạt yêu cầu.

-         Công suất xử lý: Lắp đặt 02 trạm xử lý khí thải (mỗi trạm xử lý cho 01 buồng sấy). Công suất xử lý lấy bằng các hệ thống hiện hữu:

+       Hệ thống 1: 4.000m3/h

+       Hệ thống 2: 4.000m3/h

-         Yêu cầu chất lượng khí thải sau xử lý:

+       Khí thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ và vô cơ (QCVN 19/2009/BTNMT và QCVN 20/2009/BTNMT);

+       Khí thải trong vùng làm việc của công nhân đạt Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo quyết định số 3733/2002/QĐ - BYT ngày 10 tháng 10 năm 2002.

-         Yêu cầu cụ thể:

o   Etylete £ 1.000 mg/m3 (Trung bình 8 giờ, theo Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 3733/2002/QĐ - BYT).

o   Etanol £ 1.000 mg/m3 (Trung bình 8 giờ, theo Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 3733/2002/QĐ - BYT).

-         Yêu cầu về kỹ thuật: Lắp đặt đường ống hút và chụp hút tại các vị trí hiện hữu cửa thông gió của 04 phòng sấy.

-         Chế độ làm việc: Liên tục, dài hạn, không có người trực thường xuyên.

-         Chất lượng thiết bị và vật liệu: Vật liệu chế tạo, bơm, thiết bị, đường ống phải đảm bảo bền với môi trường và các thành phần ô nhiễm có trong khí thải.

-         Kết cấu gọn, vững chắc, dễ thao tác vận hành.

-         Khảo sát thực tế trước khi thiết kế.

 

4. Vị trí lắp đặt

          Tại các vị trí khí thải hiện có của tòa nhà N9.

 

5. Sản phẩm của Hồ sơ thiết kế

          Hồ sơ thiết kế gồm các sản phẩm sau:

-         Bộ bản vẽ sản phẩm được lập theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 3918-1984;

-         Mặt bằng vị trí;

-         Sơ đồ công nghệ;

-         Điều kiện kỹ thuật;

-         Dự toán.

 • XỬ LÝ KHÍ THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT nitromas
  Xu-ly-khi-thai
  Xưởng sản xuất nitromas, tòa nhà 810 có 02 vị trí tháo liệu từ thùng trộn phát sinh bụi với thành phần chủ yếu là NG, DNT và các phụ gia hữu cơ. Ngoài ra, có 07 ống thông hơi trong đó 05 ống ở tầng 2 và 02 ống ở tầng 3 cũng phát sinh khí thải cần phải xử lý. Khí thải chủ yếu chứa bụi là các hợp chất hữu cơ không tan trong nước.
    Xem chi tiết về sản phẩm này
 • XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT NC
  Việc tính toán thiết kế hệ thống dựa trên số liệu đo đạc về môi trường các thông số ô nhiễm tại khu vực cần xử lý. Từ số liệu quan trắc môi trường không khí xung quanh tại xưởng sản xuất DNT (hơi a xít 1153 mg/m3 ; bụi 7,17 mg/m3) có thể đưa ra thông số thiết kế đối với các chất ô nhiễm chính và nồng độ sau khi thu gom tập trung vào đường ống như sau:
    Xem chi tiết về sản phẩm này
 • XỬ LÝ KHÍ THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT NG
  Xu-ly-khi-thai
  Hiện tại, nhà máy đã có hệ thống thải khí được vận chuyển bằng 04 ejector như sau: ống số 1 D90mm, ống số 2 và số 3 D220mm, ống số 4 D76mm. Khí thải được các ejector hút dẫn lên đồi phía sau tòa nhà 803. Hệ thống xử lý khí thải mới lấy khí thải từ 04 ống thải khí có sẵn này.
    Xem chi tiết về sản phẩm này
 • XỬ LÝ KHÍ THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT DNT
  Xu-ly-khi-thai
  Hiện tại, nhà máy đã có 01 hệ thống xử lý khí thải dây chuyền sản xuất DNT với lưu lượng là 2.500 m3/h, tháp xử lý đường kính D = 600mm nhưng hiệu quả chưa cao, yêu cầu phải bổ sung thêm một hệ thống nối tiếp để đạt tiêu chuẩn thải.
    Xem chi tiết về sản phẩm này

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group