Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

  • CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM Việc lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường cần căn cứ theo các tài liệu sau.
  • QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM QUY TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Thạch Bàn, chuyên lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM). Mọi thông tin xin liên hệ Hotline.
  • TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHỨA KIỀM TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHỨA KIỀM Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với thiết bị chứa kiềm thuộc hệ thống xử lý nước thảicủa phần xử lý môi trường .
  • TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHẢN ỨNG TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHẢN ỨNG Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với thiết bị phản ứng thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường .
  • TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA KIỀM-PHẦN 4 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA KIỀM-PHẦN 4 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với thiết bị pha kiềm thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường.
  • TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA KIỀM-PHẦN 3 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA KIỀM-PHẦN 3 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với thiết bị pha kiềm thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường.
  • TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA KIỀM-PHẦN 2 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA KIỀM-PHẦN 2 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với thiết bị pha kiềm thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường.
  • TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA KIỀM-PHẦN 1 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA KIỀM-PHẦN 1 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với thiết bị pha kiềm thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường
  • CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI-PHẦN 4 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI-PHẦN 4 Xưởng sản xuất nitromas, tòa nhà 810 có 02 vị trí tháo liệu từ thùng trộn phát sinh bụi với thành phần chủ yếu là NG, DNT và các phụ gia hữu cơ. Ngoài ra, có 07 ống thông hơi trong đó 05 ống ở tầng 2 và 02 ống ở tầng 3 cũng phát sinh khí thải cần phải xử lý. Khí thải chủ yếu chứa bụi là các hợp chất hữu cơ không tan trong nước.
  • CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI-PHẦN 3 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI-PHẦN 3 Việc tính toán thiết kế hệ thống dựa trên số liệu đo đạc về môi trường các thông số ô nhiễm tại khu vực cần xử lý. Từ số liệu quan trắc môi trường không khí xung quanh tại xưởng sản xuất DNT (hơi a xít 1153 mg/m3 ; bụi 7,17 mg/m3) có thể đưa ra thông số thiết kế đối với các chất ô nhiễm chính và nồng độ sau khi thu gom tập trung vào đường ống như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group