Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

 • TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA KIỀM-PHẦN 5 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA KIỀM-PHẦN 5 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với thiết bị pha kiềm thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường .
 • Xu-ly-khi-thai

  XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN ĐINITROTOLUEN XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN ĐINITROTOLUEN Thu gom và xử lý khí thải phát sinh tại xưởng sản xuất Đitrotoluen (DNT) để bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân của Nhà máy và môi trường xung quanh.
 • XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN NITROMAS XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN NITROMAS Thiết kế 01 hệ thống xử lý NG, NC và các chất hữu cơ khác có trong nước thải công nghiệp phát sinh từ dây chuyền sản xuất NG và trộn nitromas của NM trước khi thải vào hồ sinh học theo công nghệ bao gồm: xử lý hóa lý – xử lý sinh học. Toàn bộ hệ thống hoạt động theo chế độ tự động và liên tục.
 • XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN MẠ XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN MẠ Thiết kế 01 hệ thống thu gom và xử lý tập trung nước thải công nghiệp chứa các ion kim loại nặng như Zn2+, Cr6+, Cr3+, Fe2+, Fe3+, Cu2+ và các chất hoạt động bề mặt, axit... phát sinh từ phân xưởng mạ và nhà ngâm tẩm gỗ của Xí nghiệp theo công nghệ bao gồm: xử lý hóa lý – xử lý bậc cao... Toàn bộ hệ thống hoạt động theo chế độ từng mẻ.
 • XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN THUỐC PHÓNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN THUỐC PHÓNG Thiết kế 01 hệ thống thu gom và xử lý tập trung nước thải công nghiệp chứa các thành phần thuốc phóng từ các phân xưởng sản xuất thuốc phóng của NM theo công nghệ bao gồm: xử lý hóa lý – xử lý sinh học – xử lý bậc cao. Toàn bộ hệ thống hoạt động theo chế độ tự động và liên tục.
 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG BÈ Xây nhà trọn gói xin trình bày các kiến thức về tính toán và thiết kế móng bè
 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÓNG ĐƠN Xây nhà trọn gói xin trình bày các kiến thức về tính toán và thiết kế móng đơn
 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói KHÁI NIỆM VỀ NỀN MÓNG Xây nhà trọn gói xin trình bày các kiến thức về nền móng công trình
 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói THI CÔNG MÓNG CỌC - PHẦN 7 (Xây nhà trọn gói – sửa nhà trọn gói) Bài viết này trình bày những điều cơ bản về các kiến thức phục vụ cho thi công móng cọc.
 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói THI CÔNG MÓNG CỌC - PHẦN 6 (Xây nhà trọn gói – sửa nhà trọn gói) Bài viết này trình bày những điều cơ bản về các kiến thức phục vụ cho thi công móng cọc.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group