Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

GIẢI PHÁP KỸ THUẬT

  • QUY TRÌNH THI CÔNG MẠCH NGỪNG BỂ NƯỚC THẢI QUY TRÌNH THI CÔNG MẠCH NGỪNG BỂ NƯỚC THẢI Với bể nước thải hiện có và bằng kinh nghiệm thực tế của Nhà thầu, Nhà thầu xin trình bày biện pháp thi công mạch ngừng của bể nước thải như sau.
  • TÍNH TOÁN CÁNH KHUẤY-PHẦN 4 TÍNH TOÁN CÁNH KHUẤY-PHẦN 4 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với cánh khuấy chậm thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường
  • TÍNH TOÁN CÁNH KHUẤY-PHẦN 3 TÍNH TOÁN CÁNH KHUẤY-PHẦN 3 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với cánh khuấy nhanh, cánh khuấy chậm thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường .
  • TÍNH TOÁN CÁNH KHUẤY-PHẦN 2 TÍNH TOÁN CÁNH KHUẤY-PHẦN 2 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với cánh khuấy nhanh, cánh khuấy chậm, cánh khuấy bể hủy nổ thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường .
  • TÍNH TOÁN CÁNH KHUẤY-PHẦN 1 TÍNH TOÁN CÁNH KHUẤY-PHẦN 1 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với cánh khuấy nhanh, cánh khuấy chậm, cánh khuấy bể hủy nổ thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường .
  • TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA HÓA CHẤT-PHẦN 5 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA HÓA CHẤT-PHẦN 5 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với các thiết bị pha hóa chất PAC, Polymer, chất dinh dưỡng thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường
  • TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA HÓA CHẤT-PHẦN 4 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA HÓA CHẤT-PHẦN 4 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với các thiết bị pha hóa chất PAC, Polymer, chất dinh dưỡng thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường
  • TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA HÓA CHẤT-PHẦN 3 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA HÓA CHẤT-PHẦN 3 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với các thiết bị pha hóa chất PAC, Polymer, chất dinh dưỡng thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường .
  • TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA HÓA CHẤT-PHẦN 2 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA HÓA CHẤT-PHẦN 2 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với các thiết bị pha hóa chất axit H2SO4, Na2S2O3, PAC, Polymer thuộc hệ thống xử lý nước thảicủa phần xử lý môi trường.
  • TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA HÓA CHẤT-PHẦN 1 TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHA HÓA CHẤT-PHẦN 1 Thuyết minh thiết kế áp dụng đối với các thiết bị pha hóa chất PAC, Polymer, chất dinh dưỡng thuộc hệ thống xử lý nước thải của phần xử lý môi trường

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group