Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Thư giảm giá bằng bản fax

  Tình huống: Công ty A tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu xây lắp theo Luật Đấu thầu. Thời gian bán HSMT từ 20/7/2008 đến trước thời điểm đóng thầu là 9h ngày 8/8/2008. Nhà thầu B tham gia gói thầu trên và nộp HSDT cho bên mời thầu vào ngày 6/8/2008. Tuy nhiên, vào ngày 7/8/2008, nhà thầu B đã fax cho bên mời thầu Thư giảm giá của nhà thầu với nội dung là giảm 2% giá gói thầu cho bên mời thầu. Tại buổi lễ mở thầu, bên mời thầu đã công bố bản fax thư giảm giá của nhà thầu B và đồng thời yêu cầu nhà thầu B phải cung cấp bản chính của Thư giảm giá sau 24h nữa, nếu nhà thuầ B không đáp ứng thì Thư giảm giá của nhà thầu coi như là không hợp lệ.

  Hỏi:

  Bên mời thầu đã xử lý đúng tình huống trên chưa?

  Trả lời:

  - Theo định nghĩa tại khoản 27, Điều 4, Luật đấu thầu về giá gói thầu thì:

  “Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì giá dự thầu là giá sau giảm giá.”

  Như vậy, thư giảm giá có liên quan đến giá gói thầu và là 1 nội dung rất quan trọng của HSDT. Việc nhà thầu chỉ nộp bản fax thư giảm giá cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu là không hợp lệ. Thư giảm giá này chỉ hợp lệ khi được người đại diện theo pháp luật của nhà thầu ký tên, đóng dấu và gửi cho bên nhà thầu bằng bản chính trước thời điểm đóng thầu.

  Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 1, Điều 36, Luật Đấu thầu thì Nhà thầu không được thay đổi, bổ sung hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu. Như vậy Bên mời thầu đã xử lý sai trong tình huống trên khi cho phép nhà thầu nộp bản chính thư giảm giá sau 24h kể từ thời điểm đóng thầu.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group