Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Ký hợp đồng

  Tình huống: Công ty A được chọn làm đơn vị trúng thầu cung cấp hàng hóa, nhưng Công ty A không trực tiếp ký hợp đồng với Bên mời thầu mà ủy quyền cho Xí nghiệp B ký hợp đồng. Xí nghiệp B là một đơn vị thuộc Công ty A phụ trách toàn bộ việc cung cấp loại hàng hóa như yêu cầu của Bên mời thầu, có con dấu và mã số thuế riêng nhưng hạch toán phụ thuộc.

  Hỏi:

  Hỏi việc Bên mời thầu ký hợp đồng với Xí nghiệp B có đúng quy định không?

  Trả lời:

  Trong trường hợp này Công ty A là nhà thầu tham dự thầu thì phải có trách nhiệm ký hợp đồng. Khi thực hiện hợp đồng, Công ty A giao cho Xí nghiệp B cung cấp hàng hóa theo hợp đồng thì chấp nhận được. Việc Bên mời thầu ký hợp đồng với Xí nghiệp B là sơ hở về pháp lý, khi xảy ra rủi ro không có cơ sở để đảm bảo.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group