Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Ủy quyền trong đấu thầu 2

  Tình huống: Công ty A do ông Nguyễn văn X làm giám đốc tham dự gói thầu xây lắp do chúng tôi làm chủ đầu tư có ủy quyền cho 1 đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp B do ông Nguyễn văn Y làm giám đốc. Nội dung ủy quyền: 1.Thay mặt Công ty A ký kết văn bản liên quan đến HSDT công trình... 2. Quyết định và chữ ký của ông Nguyễn văn Y có giá trị như quyết định và chữ ký của ông Nguyễn văn X. (Toàn bộ HSDT lấy năng lực của Công ty A song chữ ký của ông Nguyễn văn Y và con dấu hoàn toàn của Xí nghiệp B)

  Hỏi:

  Theo các bạn nội dung ủy quyền trên có hợp lệ không.

  Trả lời:

  Việc ủy quyền của Giàm đốc công ty A cho ông Nguyễn Văn Y-Giám đốc xí nghiệp B là đơn vị trực thuộc Công ty A là hợp lệ. Nhưng,

  khi ông Nguyễn văn Y sử dụng con dấu của xí nghiệp mình (xí nghiệp B) để dùng trong HSDT thì lại không hợp lệ. Phải phân biệt chủ thể tham gia đấu thầu là Công ty A chứ không phải Xí nghiệp B nên mọi vấn đề liên quan, phát sinh trong các giao dịch hay liên hệ đều là của Công ty A do đó phải sử dụng con dấu của Công ty A. Ông Y chỉ là người được ủy quyền thay mặt ông A để hoàn thành các nội dung ủy quyền (về mặt pháp nhân) chứ Xí nghiệp B không thể "thay mặt" công ty A trong trường hợp này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group