Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Ủy quyền trong đấu thầu 1

  Tình huống: Có một nhà thầu là một Công Ty cổ phần tham gia đấu thầu công trình xây lắp của chúng tôi. Tuy nhiên, mọi văn bản liên quan đến HSdự thầu đều được ủy quyền cho 1 giám đốc Xí nghiệm trực thuộc ký

  Hỏi:

  Hồ sơ dự thầu như vậy có hợp lệ không?

  Trả lời:

  - Theo Luật Đấu thầu, người đứng đầu của đơn vị tham dự thầu phải ký vào đơn dự thầu và ký hợp đồng khi trúng thầu. Tuy nhiên, trong nhiều cuộc đấu thầu và trong nhiều tình huống cụ thể, người đứng đầu không thể tham gia trực tiếp nên không ký tên vào các tài liệu như được yêu cầu, mà uỷ quyền cho cấp dưới thực hiện thay. Trong trường hợp này, người đứng đầu của đơn vị tham dự thầu (ví dụ nhà thầu là công ty) có thể uỷ quyền cho cấp phó hoặc cho người đứng đầu của đơn vị cấp dưới trực thuộc (giám đốc xí nghiệp, giám đốc chi nhánh,...trực thuộc công ty) ký tên (theo sự uỷ quyền) trong đơn dự thầu. Việc uỷ quyền phải thực hiện bằng văn bản hợp lệ theo quy định. Người được uỷ quyền khi ký tên vào đơn dự thầu phải sử dụng con dấu của đơn vị tham dự thầu.

  - Như vậy, việc Công ty cổ phần ủy quyền cho Giám đốc xí nghiệp trực thuộc ký các văn bản liên quan đến HSDT là hợp lý. Tuy nhiên cũng xin lưu ý là ông Giám đốc công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi của người được uỷ quyền trong phạm vi uỷ quyền.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group