Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Về Bảo lãnh dự thầu

  Tình huống: Công ty X tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu mua sắm hệ thống máy phát điện. Theo điều kiện tiên quyết trong HSMT thì: Đối với nhà thầu nước ngoài thì Bảo đảm dự thầu phải được 1 ngân hàng nước ngoài có uy tín bảo lãnh thông qua chi nhánh của Ngân hàng đó tại Việt Nam hoặc được 1 ngân hàng Việt Nam xác nhận về giá trị bảo lãnh này. Gói thầu được mở công khai vào lúc 9h ngày 6/6/2008, Công ty X nhận thấy, nhà thầu nước ngoài A đã nộp Bão đảm dự thầu do 1 ngân hàng nước ngoài bảo lãnh, ngân hàng này không có chi nhánh tại Việt Nam và bảo lãnh này không được 1 ngân hàng nào của Việt Nam xác nhận về giá trị bảo lãnh này. Trong quá trình xét thầu Công ty X mới nhận được thư xác nhận của Ngân hàng Việt Nam xác nhận về giá trị bảo lãnh của ngân hàng nước ngoài cho việc bảo đảm dự thầu của nhà thầu A, thư xác nhận đề ngày 5/6/2008.

  Hỏi:

  Công ty X đã loại HSDT của nhà thầu A có đúng không?

  Trả lời:

  - Theo quy định tại khoản 1, Điều 45, Luật Đấu thầu thì HSDT sẽ bị loại bỏ khi:

  “Trích Điều 45: Hồ sơ dự thầu bị loại bỏ trong các trường hợp sau đây:

  1. Không đáp ứng yêu cầu quan trọng của hồ sơ mời thầu;

  2. Không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá;

  3. Có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu, trừ gói thầu dịch vụ tư vấn hoặc nhà thầu không chấp nhận lỗi số học do bên mời thầu phát hiện;        

  4. Có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu, trừ gói thầu dịch vụ tư vấn.

  Và Điều 23 nghị định 58Cp:

  - Hồ sơ mời thầu phải bao gồm các yêu cầu quan trọng (điều kiện tiên quyết) để loại bỏ hồ sơ dự thầu, cụ thể như sau:

  + Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu hoặc không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định này;

  + Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 7,   Điều 8 của Luật Đấu thầu;

  + Không có bảo đảm dự thầu hoặc có bảo đảm dự thầu nhưng không hợp lệ: có giá trị thấp hơn, không đúng đồng tiền quy định, thời gian hiệu lực ngắn hơn, không nộp theo địa chỉ và thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu, không đúng tên nhà thầu (trường hợp đối với nhà thầu liên danh theo quy định tại Điều 32 Nghị định này), không phải là bản gốc và không có chữ ký hợp lệ (đối với thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính);

  + Không có bản gốc hồ sơ dự thầu;

  + Đơn dự thầu không hợp lệ;

  + Hiệu lực của hồ sơ dự thầu không bảo đảm yêu cầu theo quy định trong  hồ sơ mời thầu;

  + Hồ sơ dự thầu có tổng giá dự thầu không cố định, chào thầu theo nhiều mức giá hoặc giá có kèm điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư;

  + Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);

  + Không đáp ứng điều kiện về năng lực theo Điều 7 của Luật Xây dựng;

  + Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu;

  + Các yêu cầu quan trọng khác có tính đặc thù của gói thầu.

  Nhà thầu vi phạm một trong các điều kiện tiên quyết quy định trong hồ sơ mời thầu sẽ bị loại và hồ sơ dự thầu không được xem xét tiếp.”

  - Như vậy, xét tình huống trên, Bảo đảm dự thầu của nhà thầu nước ngoài A được mở công khai tại thời điểm mở thầu đã không thỏa mãn yêu cầu của HSMT (Bão đảm dự thầu do 1 ngân hàng nước ngoài bảo lãnh, ngân hàng này không có chi nhánh tại Việt Nam và bảo lãnh này không được 1 ngân hàng nào của Việt Nam xác nhận về giá trị bảo lãnh này).

  - Do đây là 1 điều kiện tiên quyết để loại bỏ HSDT nên nhà thầu nước ngoài A này bị loại.

  - Việc trong quá trình xét thầu Công ty X mới nhận được thư xác nhận của Ngân hàng Việt Nam xác nhận về giá trị bảo lãnh của ngân hàng nước ngoài cho việc bảo đảm dự thầu của nhà thầu A, thư xác nhận đề ngày 5/6/2008 là không hợp lệ và xác nhận này không có giá trị vì:

  + Tại thời điểm đóng thầu thư này chưa đến (dù là ký ngày 5/6 trước ngày mở thầu)

  + Theo quy định tại Điều 34, Luật Đấu thuầ thì Nhà thầu chỉ được cung cấp, bổ sung thêm những tài liệu liên quan đến HSDT của mình khi có yêu cầu của Bên mời thầu để làm rõ HSDT của nhà thầu. Việc nhà thầu cung cấp thư xác nhận này không do yêu cầu của Bên mời thầu nên tài liệu không hợp lệ.

   

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group