Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Nhà thầu liên danh với nhau sau khi đã qua bước sơ tuyển

  Tình huống: Gói thầu xây lắp sau khi đã tổ chức sơ tuyển xong, hiện đang tổ chức đấu thầu. Có 2 nhà thầu đã vượt qua sơ tuyển, bây giờ nó lại làm đơn đề nghị Chủ đầu tư cho 2 nhà thầu liên doanh với nhau.

  Hỏi:

   Chủ đầu tư nên xử lý tình huống này như thế nào?

  Trả lời:

  - Bước chuẩn bị đấu thầu (sơ tuyển) đã hoàn thành, Chủ đầu tư đã lựa chọn được 1 danh sách các nhà thầu để mời tham gia đấu thầu.

  - Theo hướng dẫn của Nghị định 58Cp tại khoản 2 Điều 17 về việc nhà thầu thay đổi tên (tư cách) khi tham gia đấu thầu so với khi mua HSMT thì:

  Điều 17. Tổ chức đấu thầu

  1. Phát hành hồ sơ mời thầu

  a) Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi (trường hợp không áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu), cho các nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu (trường hợp áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế) với giá bán được quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này. Đối với nhà thầu liên danh thì chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hồ sơ mời thầu;

  b) Việc sửa đổi và làm rõ hồ sơ mời thầu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và Điều 34 của Luật Đấu thầu.

  2. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu

  Nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Trường hợp nhà thầu cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với khi mua hồ sơ mời thầu thì phải thông báo bằng văn bản tới bên mời thầu. Bên mời thầu xem xét đối với các trường hợp như sau:

  - Đối với đấu thầu rộng rãi, chấp nhận sự thay đổi tư cách khi nhận được văn bản thông báo của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu;

  - Đối với đấu thầu hạn chế, qua bước lựa chọn danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu thì tùy từng trường hợp cụ thể mà bên mời thầu xem xét và báo cáo chủ đầu tư quyết định việc chấp nhận hay không chấp nhận thay đổi tư cách của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu nhưng phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

  Như vậy: Trong tình huống trên, việc các nhà thầu sau khi đã qua bước sơ tuyển yêu cầu Chủ đầu tư cho phép được liên danh với nhau, chủ đầu tư xử lý như sau:

  Danh sách các nhà thầu được mời tham gia đấu thầu đã được Chủ đầu tư chốt lại sau bước sơ tuyển, như vậy trường hợp này mặc dù là đấu rộng rãi nhưng sau khi qua sơ tuyển đã có danh sách thì nó lại thuộc phạm vi hướng dẫn giống như đấu thầu hạn chế. Như vậy, đối với liên danh này Chủ đầu tư có thể căn cứ tình hình thực tế xem xét và quyết định có chấp nhận hay không chấp nhận liên danh này trước thời điểm đóng thầu và phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu./.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group