Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

  • CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI-PHẦN 1 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI-PHẦN 1 Hiện tại, nhà máy đã có 01 hệ thống xử lý khí thải dây chuyền sản xuất TNT với lưu lượng là 2.500 m3/h, tháp xử lý đường kính D = 600mm nhưng hiệu quả chưa cao, yêu cầu phải bổ sung thêm một hệ thống nối tiếp để đạt tiêu chuẩn thải.
  • XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN NITROMAS XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN NITROMAS Thu gom và xử lý khí thải phát sinh tại xưởng sản xuất Nitromas (NM) để bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân của Nhà máy và môi trường xung quanh.
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói Giá dự thầu vượt giá gói thầu Tình huống Công ty A tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu xây lắp công trình giao thông. Tại buổi lễ mở thầu có 6 nhà thầu tham gia nộp HSDT. Qua xét thầu Tổ chuyên gia nhận thấy nhà thầu A có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt. Tổ chuyên gia đã không xem xét HSDT này vì cho rằng giá dự thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt.
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói Thư giảm giá bằng bản fax Tình huống: Công ty A tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu xây lắp theo Luật Đấu thầu. Thời gian bán HSMT từ 20/7/2008 đến trước thời điểm đóng thầu là 9h ngày 8/8/2008. Nhà thầu B tham gia gói thầu trên và nộp HSDT cho bên mời thầu vào ngày 6/8/2008. Tuy nhiên, vào ngày 7/8/2008, nhà thầu B đã fax cho bên mời thầu Thư giảm giá của nhà thầu với nội dung là giảm 2% giá gói thầu cho bên mời thầu. Tại buổi lễ mở thầu, bên mời thầu đã công bố bản fax thư giảm giá của nhà thầu B và đồng thời yêu cầu nhà thầu B phải cung cấp bản chính của Thư giảm giá sau 24h nữa, nếu nhà thuầ B không đáp ứng thì Thư giảm giá của nhà thầu coi như là không hợp lệ.
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói Ký hợp đồng Tình huống: Công ty A được chọn làm đơn vị trúng thầu cung cấp hàng hóa, nhưng Công ty A không trực tiếp ký hợp đồng với Bên mời thầu mà ủy quyền cho Xí nghiệp B ký hợp đồng. Xí nghiệp B là một đơn vị thuộc Công ty A phụ trách toàn bộ việc cung cấp loại hàng hóa như yêu cầu của Bên mời thầu, có con dấu và mã số thuế riêng nhưng hạch toán phụ thuộc.
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói Ủy quyền trong đấu thầu 3 Tình huống: Thực hiện kế hoạch đấu thầu được duyệt, cơ quan truyền thông W tổ chức đấu thầu RỘNG RÃI TRONG NƯỚC đối với gói thầu “máy tính và lắp đặt hệ thống mạng”. Đơn vị A (là chi nhánh của Tổng công ty F, có nhiều kinh nghiệm và năng lực đối với gói thầu này) đã tham gia đấu thầu. Đơn dự thầu của A do PHÓ GIÁM ĐỐC ký trên cơ sở GIẤY ỦY QUYỀN của Giám đốc theo đúng pháp luật. Kinh nghiệm và năng lực tài chính mà đơn vị A kê khai trong HSDT là của Tcty F có kèm theo GIẤY ỦY QUYỀN của Tổng giám đốc Tcty F cho phép đơn vị A được sử dụng kinh nghiệm và năng lực của Tcty để tham gia đấu thầu gói thầu nói trên.
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói Ủy quyền trong đấu thầu 2 Tình huống: Công ty A do ông Nguyễn văn X làm giám đốc tham dự gói thầu xây lắp do chúng tôi làm chủ đầu tư có ủy quyền cho 1 đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp B do ông Nguyễn văn Y làm giám đốc. Nội dung ủy quyền: 1.Thay mặt Công ty A ký kết văn bản liên quan đến HSDT công trình... 2. Quyết định và chữ ký của ông Nguyễn văn Y có giá trị như quyết định và chữ ký của ông Nguyễn văn X. (Toàn bộ HSDT lấy năng lực của Công ty A song chữ ký của ông Nguyễn văn Y và con dấu hoàn toàn của Xí nghiệp B)
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói Ủy quyền trong đấu thầu 1 Tình huống: Có một nhà thầu là một Công Ty cổ phần tham gia đấu thầu công trình xây lắp của chúng tôi. Tuy nhiên, mọi văn bản liên quan đến HSdự thầu đều được ủy quyền cho 1 giám đốc Xí nghiệm trực thuộc ký
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói Bảo đảm dự thầu Tình huống: Công ty X tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu mua sắm trang thiết bị, có 5 nhà thầu tham gia nộp HSDT. Hồ sơ dự thầu của các nhà thầu được mở công khai vào ngày 7/7/2008, Bên mời thầu đã tiến hành chấm thầu và đi đến thống nhất nhà thầu A được xếp thứ nhất vì có HSDT bảo đảm yêu cầu của HSMt và có giá đánh giá thấp nhất trong số các nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, sau khi có thông báo kết quả đấu thầu, nhà thầu B đã kiến nghị về việc nhà thầu A có bảo đảm dự thầu là không hợp lệ và quyết định trao thầu cho nhà thầu A là không hợp lệ. Qua kiểm tra, kết quả như sau: - Theo yêu cầu của HSMT thì nhà thầu phải thực hiện bảo đảm dự thầu bằng 2% giá gói thầu, theo HSDT của nhà thầu A được mở ngày 7/7/2008 thì nhà thầu thực hiện bảo đảm dự thầu bằng 1% giá gói thầu do ngân hàng C ký xác nhận bảo lãnh, sau đó nhà thầu A đã yêu cầu ngân hàng C nâng giá trị bảo lãnh của nâng hàng C cho nhà thầu A lên 2% giá gói thầu, nhà thầu A đã kẹp bản sao thư yêu cầu nâng giá trị bảo lãnh của nhà thầu A cho ngân hàng C vào HSDT của mình, sau đó, ngày 9/7/2008 bên mời thầu nhận được thư của ngân hàng C về việc nâng giá trị bảo lãnh dự thầu cho nhà thầu A lên mức 2% giá gói thầu. Và Bên mời thầu đã chấp nhận thư bảo đảm này của ngân hàng C.
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói Về Bảo lãnh dự thầu Tình huống: Công ty X tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu mua sắm hệ thống máy phát điện. Theo điều kiện tiên quyết trong HSMT thì: Đối với nhà thầu nước ngoài thì Bảo đảm dự thầu phải được 1 ngân hàng nước ngoài có uy tín bảo lãnh thông qua chi nhánh của Ngân hàng đó tại Việt Nam hoặc được 1 ngân hàng Việt Nam xác nhận về giá trị bảo lãnh này. Gói thầu được mở công khai vào lúc 9h ngày 6/6/2008, Công ty X nhận thấy, nhà thầu nước ngoài A đã nộp Bão đảm dự thầu do 1 ngân hàng nước ngoài bảo lãnh, ngân hàng này không có chi nhánh tại Việt Nam và bảo lãnh này không được 1 ngân hàng nào của Việt Nam xác nhận về giá trị bảo lãnh này. Trong quá trình xét thầu Công ty X mới nhận được thư xác nhận của Ngân hàng Việt Nam xác nhận về giá trị bảo lãnh của ngân hàng nước ngoài cho việc bảo đảm dự thầu của nhà thầu A, thư xác nhận đề ngày 5/6/2008.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group